چرا کاسپین؟
  • در بیشتر کشورهای دنیا با این نام شناخته می‌شود.
  • نام باستانی اقوام ساکن گیلان، مازندران و قزوین است و در نتیجه نامی ایرانیست.
  • در دوران پیش از اسلام هیچ نامی از خزر نیامده است.
چرا خزر؟
  • در کشورهای ترک نشین به این نام شناخته می‌شود.
  • نام باستانی اقوام ترک شمال قفقاز است.
  • نام رسمی است که توسط دولت ایران انتخاب شده است.
به نظر شما کدام نام برای دریای شمال ایران مناسب است؟
پشتیبان
گروه جنگل گیلاپس - تکنولوژی گیلانی

قدرت گرفته از سرور‌های جنگل